نفرین بر عشق

تعرفه تبلیغات در سایت

در دلم جایی برای
هیچکس غیر از «تو» نیست
گاه یک دنیا فقط با یک نفر پر می شود ...!!
@nefrinbareshgh1022

نوشته شده در یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۶ساعت 16:2 توسط ...............| |

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 22 اسفند 1396 ساعت: 14:19
برچسب‌ها :

تو را نـہ عاشقانـہ ، 
نـہ عاقلانـہ ، 
و نـہ حتے عاجزانـہ ! 
ڪـہ تو را عادلانـہ در آغوش مے ڪشم ! 
عدل مگر نـہ آن است ، 
ڪـہ هر چیز سر جاے خودش باشد؟ 

نوشته شده در یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۶ساعت 16:17 توسط ...............| |

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 22 اسفند 1396 ساعت: 14:19
برچسب‌ها :

اشتباـہ نڪن !
دور و نزدیڪ بودنِ آدم ها
بـہ ؋ـاصلـہ شان تا تو نیست
نزدیڪ ترین آدم بـہ تو
آن ڪسے است ڪـہ از دور ترین
؋ـاصلـہ
همیشـہ هوایت را دارد !
@nefrinbareshgh1022

نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۶ساعت 16:11 توسط ...............| |

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 22 اسفند 1396 ساعت: 14:19
برچسب‌ها :
قهوه خوشمزه استخوشمزگی اشبه همانتلخ بودنش استوقتی میخوریمتلخی اش را تحویل نمیگیریمامامی گوییم چسبید هم روزهای تلخشبد نیستمثل قهوه می ماندتلخ استامالذت بخش....تلخی هایش را تحویل نگیر.بخند و بگو عجب طعمی!!!! نوشته شده در دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۶ساعت 15:16 توسط ...............| |
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 26 دی 1396 ساعت: 18:53
برچسب‌ها :
  بهشت یعنییک موسیقی ملایم باشدتو اینجا باشیسرت روی پایمدست راستم لای موهاتو دست چپم در حال نوشتن شعر...اما صبر کن،من که چپ دست نیستم!...مهم تا آن روز تمرین می‌کنماولویت همیشه با موهای "تو"ست... نوشته شده در چهارشنبه سیزدهم دی ۱۳۹۶ساعت 15:19 توسط ...............| |
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 26 دی 1396 ساعت: 18:53
برچسب‌ها :
ام می شود به تو...به تو که یک من داری...که اینگونه به پایِ دوست داشتنت نشسته...که می رنجد اما عاشق تر میشود...که خسته میشود اما باز می ایستد به راهِ تو...حسودی ام میشود به عشق که میتواند من را نشان بدهدو بگوید می بینید؟او مرا معنا می کند...به سراغش بروید تا بگوید هر سه حرفِ مَـنچه معنایی دارد...حسودی ام میشود باز هم به تو که هرروز برایتیک شاخه گل کنار میگذارم تا یادم نرود چند روز استکه دیوانه ی تو شده ام...حسود شده ام...به زمین و زمان‌ که تو را میبینند هرروزحسودی ام میشود به تو که دلم نمی آیدهیچگاه به زبان بیاورم حتی از رویِ دلتنگیکه دوست داشتنت را که خواستنت را نمی خواهم.
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : پنجشنبه 30 آذر 1396 ساعت: 3:22
برچسب‌ها :
ﺗـﻪ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱﺁﻥ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺁﺧﺮ ڪنـار ﺷﯿﺸـﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎﺳـﺖﺑﺮﺍﯼ آنڪه ﻣﭽﺎﻟـﻪ ﺷﻮﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺕﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧـﯽ ﺑـﻪ ﺷﯿﺸـﻪ ﻭ ﺯﻝ ﺑﺰﻧﯽﺑﻪ یڪ ﺟـﺎﯼ ﺩﻭﺭ ﻭ فڪر ڪنی ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾـﯽ ڪهﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ فڪر ڪنی ﺑﻪخـﺎﻃﺮﺍﺗﯽ ڪه ﺁﺯﺍﺭﺕ ﻣﯿﺪﻫﺪﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ ﺧﯿﺲ ﺷﻮد ﺍﺯﺣﻀﻮﺭ ﭘُﺮ ﺭﻧﮓ یڪ ﺧﯿﺎﻝﻭ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺮﻭﺩ ﻣﻘﺼﺪﺕ ڪجاسـت ﻭ ﺩﻟﺖ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ڪهﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯه ی ﻫﻤﯿـﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ڪوچڪ شودﻭ ﺩﻧﺞ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﺁﻩ بڪی ﺍﺯ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﺕﺷﯿﺸﻪ ﺑﺨﺎﺭ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ " ﺁﯾﻨﺪﻩ "ﻭ ﺩﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﺭﺵ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﯼﻭ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺩﺕ ﮔﺮﯾﻪ ڪنی
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : پنجشنبه 30 آذر 1396 ساعت: 3:22
برچسب‌ها :
در دنیایے ڪ روزے روح خودم مراترڪ میڪند انتظار ازدیگران نبایدداشت...  
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : پنجشنبه 30 آذر 1396 ساعت: 3:22
برچسب‌ها :
خاطره ى خوب كسى شو... حتى اگر قرار بر همیشه ماندن نیست، آنی شو كه وقتى در ذهنش آمدى،  چشمانش تو را لو بدهند  
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : پنجشنبه 30 آذر 1396 ساعت: 3:22
برچسب‌ها :
میهمان خیالم كہ میشوے


باد كہ هیچ ،


طوفان هم بیاید


دیگر تكان نمی خورم ؛


میزبان تو بودن ،


تمام آرزوے من اسٺ...!!!

نوشته شده در شنبه هشتم مهر ۱۳۹۶ساعت 22:59 توسط ...............| |

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 16 مهر 1396 ساعت: 0:39
برچسب‌ها :